Tag Archives: Punna

Giúp người cũng cần sự hiểu biết của Phú Lâu Na (Purna – Punna)

Punna là một thầy tu có đức hạnh và trí tuệ hơn người, ông là đệ tử của Buddha. Một lần nọ, thầy xin Buddha để được đi truyền dạy chân lý cho một đất nước ở phương xa. Buddha biết rõ ở đó có nhiều khó khăn nguy hiểm, nên hỏi thầy nhiều lần…..