Tag Archives: BENJAMIN

CÁCH LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA BENJAMIN

Benjamin Franklin mong muốn trở thành người có đạo đức tốt nên ông nghĩ ra phương pháp tập luyện từ bỏ dần những thói quen xấu và hình thành những thói quen tốt. Ông liệt kê ra mười ba đức tính cần thiết và định nghĩa rõ ràng như sau: 📌Chừng mực: Không ăn đến…..