Dạy con qua câu chuyện Vĩ Nhân

DẠY CON QUA GƯƠNG VĨ NHÂN

CHUỖI VIDEO DẠY CON

Được chắc lọc từ các bài giảng của thầy Trần Việt Quân. Giúp bạn hiểu được ý nghĩa và cách giáo dục con qua tấm gương của những Vĩ Nhân - Những con người tinh hoa của Nhân loại

NHỮNG BÀI HỌC SẼ GIÚP CHO BA MẸ:

Con hiểu biết và có chí cầu tiến

Con có lòng yêu thương

Con thành công, được yêu mến

Con tự lập và trưởng thành

Con nghị lực và mạnh mẽ

Con luôn cống hiến và giúp đỡ

THẦY TRẦN VIỆT QUÂN

ĐĂNG KÝ NHẬN CÁC BÀI HỌC

 CỦA THẦY TRẦN VIỆT QUÂN