Chúc Mừng

MÓN QUÀ ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN BẠN

Những câu truyện về tấm gương sáng của các Vĩ Nhân sẽ được gửi mỗi ngày vào email của bạn.Hãy đọc cùng trẻ mỗi ngày bạn sẽ thấy:

Được thấy trẻ tự biết điều gì đúng đắn và hướng thiện để làm.
Trẻ được phát triển Tư duy rất sâu sắc và thực tế.

NỘI DUNG ĐƯỢC CHỌN LỌC

Nội dung được CHỌN LỌC trong bộ truyện tranh Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân là một trong những sản phẩm của cộng đồng sống Tử Tế GNH. Ra đời với ước mơ để giá trị đạo đức len lỏi vào từng thư viện, từng gia đình, từng trường học,…

Với hơn 100+ tấm gương Vĩ Nhân, hình ảnh minh họa được vẽ lại và những câu hỏi giúp tăng Tư duy của trẻ. Bộ truyện nên có trong tủ sách gia đình.

LÀM THẾ NÀO DẠY CON TƯ DUY NHÂN QUẢ