Category Archives: DANH NHÂN VIỆT NAM

GIÁO ĐÂM XUYÊN ĐÙI VẪN THẢN NHIÊN NGỒI ĐAN SỌT

Phạm Ngũ Lão – vị danh tướng thời Trần đã có công rất lớn trong cuộc chiến chống quân Nguyên xâm lược. Sinh ra tại Hải Dương, gia đình nghèo khó, cha lại mất sớm, anh phải đan sọt để phụ giúp mẹ. Tuy vậy, Phạm Ngũ Lão vẫn nuôi chí lớn, dày công học…..

HỒ CHÍ MINH – GƯƠNG MẪU TÔN TRỌNG LUẬT LỆ

Hằng ngày, Bác Hồ thường căn dặn anh em bảo vệ phải luôn có ý thức kỷ luật, triệt để tôn trọng nội quy chung. Bác bảo: “Khi bàn bạc công việc gì, đã có quyết định thì phải triệt để thi hành. Nếu đã tự đặt ra cho mình những việc phải làm thì…..