cay-vi-nhan2-20210814082007-20210910051743

CHÚNG TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ

  • Từng đứa trẻ được rèn luyện Nhân cách đạo đức từ nhỏ.
  • Bố mẹ cùng tư duy với con về Nguyên nhân & Kết quả của từng vấn đề.
  • Thầy cô và học sinh cùng tư duy đa chiều, cùng đọc sách, đóng kịch, kể chuyện.
  • Trẻ tự nhận thức việc gì thiện nên làm, việc gì không thiện nên bỏ.
  • Mình gieo hạt sai, hạt xấu thì biết dừng để gieo lại hạt giống thiện lành.
  • Thấy người khác gieo hạt xấu thì mình khởi lên tình thương, khuyên răn họ gieo hạt thiện lành trở lại.

Để Nhân cách đạo đức ngấm sâu vào trong từng nếp nghĩ, lời nói và hành vi của trẻ.
Rồi 20 năm sau, xã hội sẽ thay đổi hoàn toàn bởi thế hệ đó.

Nền tảng của Đạo Đức & Trí Tuệ chính là TƯ DUY NHÂN QUẢ
Nền tảng của Ước mơ & Hoài bão chính là từ các GƯƠNG VĨ NHÂN

Thông qua những bài viết, câu chuyện tại blog

về những tấm gương vĩ nhân được chọn lọc

Thông qua những ấn phẩm

TRUYỆN TRANH VĨ NHÂN

Những ấn phẩm vĩ nhân được chọn lọc, bổ sung thêm những câu hỏi tư duy để bé đặt câu hỏi, phân tích về những đức tính, phẩm chất quý giá của những vĩ nhân. Để những giá trị đó được trẻ mang vào từng nếp nghĩ, được truyền cảm hứng.

“Giáo dục nhân cách sống là vũ khí mạnh nhất
để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn”
N. Mandela

CÙNG CON ĐỌC SÁCH, CÙNG CON CHUYỂN HÓA