10 TRUYỆN VĨ NHÂN

TẶNG 10 TRUYỆN VĨ NHÂN

Tặng bạn 10 câu truyện về những tấm gương sáng của các VĨ NHÂN của Việt Nam và Thế Giới, rất phù hợp cho các con nghe vào mỗi buổi tối.

Những mẫu truyện đã được chọn lọc, đúc kết lại ngắn gọn để phù hợp với mọi lứa tuổi của trẻ

Là tấm gương sáng, hình mẫu đúng đắn.
Người nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão của trẻ.
Người có đầy đủ đạo đức, trí tuệ, nghị lực để trẻ noi theo.

LỢI ÍCH KHI CHO TRẺ HỌC THEO GƯƠNG SÁNG VĨ NHÂN

Được thấy trẻ tự biết điều gì đúng đắn và hướng thiện để làm.
Trẻ được phát triển Tư duy rất sâu sắc và thực tế.

MÓN QUÀ 10 CÂU CHUYỆN VĨ NHÂN 

Gửi tặng bạn 10 câu chuyện Vĩ Nhân được biên tập lại ngắn gọn, ngôn từ dễ thương để đọc cho Bé, phù hợp với mọi lứa tuổi.